Nyheder fra Gørding

17 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Gørding og omegn

Job tilbydes:
Kirketjener ved Gørding kirke
En stilling som kirketjener ved Gørding Kirke, Gørding Sogn er ledig pr. 1/9 2022. Stillingen er på 26 timer pr. uge. Gørding Sogn har ca 2600 antal indbyggere. Der er ved kirken ansat 1 præst, 1 kirkesanger, 1 kirketjener, 1 graver og 2 gravermedhjælpere og forskellige organistvikarer.   Kirkelige handlinger på årsbasis ca. 28 begravelser/bisættelser 10 vielser 4 lørdagsdåb 58 gudstjenester   Konfirmander Minikonfirmander Babysalmesang Foredrag og koncerter Menighedsrådsmøder Fejring af højtider   Stillingen omfatter primært følgende opgaver: Kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Hverdags- og hovedrengøring af kirken, kapel, tårn, toiletter, velfærdsbygning, præstekontor, konfirmandstue, køkken samt alle vinduer indvendigt. Vedligehold af sølvtøj, behandling af træværk for insekter. Klargøring af lokaler, indkøb, borddækning, anretning/servering og opvask ved arrangementer, møder og undervisning. Desuden vask af duge og klude. Betjening og tilsyn af automatisk klokkeringning, varmepumpe ved kapel, temperaturstyring i kirken, herunder kontakt til samarbejdspartnere. En del af arbejdet i kirken vil være henlagt til søn- og helligdage, lørdage og hverdagseftermiddage og aftener. Arbejdet vil veksle mellem travle og mere stille perioder.   Vi forventer, at en kirketjener ved Gørding kirke Er engageret, imødekommende, og indstillet på at yde en god service Har gode samarbejdsevner og udpræget situationsfornemmelse Er struktureret og god til at planlægge sit arbejde Har sans for rengøring og øje for detaljen Er selvstændig, ansvarsbevidst og samvittighedsfuld Er fleksibel i forhold til opgaver og arbejdstid   Ansættelse sker ved Gørding Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 22, 6690 Gørding Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.   Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420,25 kr. – 364.174,40 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 282.420,25 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.247,51 kr. (nutidskroner) pr. år. Samt telefongodtgørelse   Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.   Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8895fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. august kl. 12 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted ultimo august. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.
Gørding Kirke/Kirkegårdskontor
Indrykket 8. august på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk