Under trafikforsøget på Domkirkepladsen udvides parkeringskapaciteten

Foto: Esbjerg Kommune.
dato

Mens både teknikken og trafikanterne finder sig til rette i opstarten af trafikforsøget, er der godt nyt på parkeringsfronten. I sommerperioden er der flere p-pladser tæt på centrum.

Kl. 8 mandag morgen lukkede de midlertidige vejbomme i Grydergade, Grønnegade og ved Von Støckens Plads. På trods af grundige tests i ugen op til forsøget, var der alligevel børnesygdomme at spore. Derfor rådes trafikanter til at have tålmodighed i opstartsfasen, mens der arbejdes på at få det hele til at fungere bedst muligt. Det kan betyde justeringer undervejs.

Frem til og med den 11. august skal bommene være med til at begrænse adgangen for motorkøretøjer til Domkirkepladsen. Det nye tiltag skal skabe en fredeligere Domkirkeplads til glæde for både beboere og besøgende i Ribe. Forsøget skal flytte den gennemkørende trafik udenom bymidten, mens beboere og bilister med et berettiget ærinde kan få lov til at passere med en køretilladelse.

I de seks uger, hvor forsøget varer, kan køretilladelsen søges via https://www.esbjerg.dk/trafikribe. En gældende køretilladelse gør, at bommene automatisk går op, når systemet genkender en gyldig nummerplade.

”I forsøgsperioden holder vi øje med, hvad der sker rent i trafikalt i bymidten. Der indsamles forskellige data, som vi kommer til at dykke ned i efter forsøget for at se, hvilken effekt forsøget har haft”, fortæller Morten Andersson, Chef for Natur & Byrum i Esbjerg Kommune.

Til og med den 11. august vil vejbommene regulere trafikken i tidsrummet fra kl. 8.00 – 22.00, men bommene vil være åbne om natten og de tidlige morgentimer. Om søndagen vil bommene være åbne til kl. 10.00 af hensyn til kirkegængerne.

Midlertidige p-pladser 
Sideløbende med forsøget udvides parkeringskapaciteten tæt på centrum. På Haulundvej og Tangevej vil trafikanter møde midlertidige p-skilte, som viser ind til parkeringspladsen på Vittenbergskolen Vadehav og Banedanmarks areal bagved Rosen Alle med indkørsel fra Tangevej.

Arealet har Esbjerg Kommune midlertidigt lånt, og sammen med skolens parkeringsplads skal de to pladser lette presset på de øvrige p-pladser i sommerperioden, mens mange besøgende ønsker at opleve Ribe.

Kilde: Esbjerg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.